SŠ – How similar different are we

Spolupráce na uvedeném projektu je příkladem kombinace partnerství eTwinning a Comenius. Platforma eTwinning nabídla databázi partnerských škol a bezpečné prostředí pro spolupráci, kde lze využívat řadu ICT nástrojů. Comenius poskytnul finance k osobním setkáním studentů a pedagogů. Projekt trval 2 roky, partneři se setkali celkem pětkrát, pokaždé v jiné zemi.

Autor projektu: Elena Tomanová, SPŠ elektrotechnická a informačních technologií, Brno

Věk zapojených žáků: 15-19

Partneři: Česká republika, Slovensko, Španělsko, Belgie,  Dánsko

Jazyk projektu: Angličtina

Cíle projektu: Cílem projektu bylo navzájem se poznat a pochopit, že přes odlišnosti jsou všichni obyvateli Evropy. Osvojit si komunikační dovednosti v cizím jazyce a získat motivaci pro další studium. Osvojit si kompetence jako spolupráce, řešení problémů, zvýšení ICT gramotnosti, prezentování výsledků své práce, sdílení a porovnávaní získaných informací. Poznávání jiných kultur prostřednictvím mezinárodní spolupráce.

Postup: Studenti postupně zpracovali celkem 5 témat:

1. Geografie zúčastněných zemí – prezentace o svých školách a státech, kvíz, studenti odpovídali na kvízové otázky

2. Folklor – ukázky národního folkloru – písně a tance, studenti je nacvičili a předvedli při setkání, vzniklo CD s vybranými národními písněmi

3. Umění a literatura – záznam a překlad povídky typické pro danou zemi, sestavení kvízu, psaní recenzí v angličtině

4. Typické jídlo, zdravý životní styl, Kampaň pro zdraví – porovnávání stravovacích zvyků v jednotlivých zemích, publikování receptů ve společné mezinárodní kuchařské knize

5. Každodenní život teenagerů – diskuze v mezinárodních skupinách, výstupy zpracovány v různých aplikacích

Závěrečné hodnocení – Prezentace celého projektu a výstupů před rodiči, dalšími studenty a učiteli.

Inovativní výuka obsahovala samostatnou práci studentů, vzájemnou komunikaci, vyhledávání, zpracování a prezentování zajímavých informací. Kreativita studentů hrála významnou roli, měla velký podíl na formulování projektových úkolů. Při osobních setkáních mohli studenti porovnávat shody i odlišnosti běžného života, školských systémů, kulturních zvyklostí aj. Pokaždé je čekal pestrý program.

Spolupráce: Kombinace spolupráce eTwinningu a Comenia může posloužit jiným učitelům jako vzor. Mezi výstupy projektu patří např. prezentace o školách a zemích, CD s typickými písněmi, tradiční povídky, mezinárodní kuchařka. Studenti pracovali ve velké míře samostatně.

Předměty: Zeměpis, dějepis, anglický jazyk, ICT, mediální výchova, občanská výchova, výchova k evropanství, hudební výchova, výtvarná výchova

Využití ICT nástrojů:  E-mail, Word, Excel, Power Point, fórum na Twinspace, Google dokumenty, chat (Facebook), video

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p32617

http://howsimilardifferentarewe.webnode.com

http://www.facebook.com/#!/groups/402226846469044/

Úspěchy projektu: Národní cena ČR 2013, Národní certifikát kvality, Evropský certifikát kvality