ZŠ – European Teenager’s Lifestyle

Téma projektu souviselo bezprostředně s věkem a zájmy účastníků, kteří spolupracovali v mezinárodních skupinách a nenásilným způsobem používali nabyté vědomosti z anglického jazyka při komunikaci a plnění cílů projektové práce. Zájem podpořila volba ICT nástrojů, s některými se studenti setkali poprvé a naučili se je používat. Výuka se pro studenty stala přitažlivější a zábavnou.

Autor projektu: Miroslava Borovcová, Gymnázium Vysoké Mýto

Věk zapojených žáků: 13-14

Partneři: Česká republika, Francie, Itálie

Jazyk projektu: angličtina

Cíle projektu: Získání nových informací o partnerech tj. třídních kolektivech i jednotlivých studentech, o partnerských školách, městech a zemích partnerů, včetně jejich historie a kultury. Použití nově osvojovaného učiva v praxi, především z oblasti gramatiky. Interaktivní přístup, hravé formy práce a soutěživost, odpovídající věku studentů, osvojení nových dovedností v užívání ICT nástrojů.

Postup: V září se týmy a jednotlivci představili a připravili zábavné aktivity pro partnery (detektivní pátrání kdo je kdo, dotazník, kvíz). Vytvořili několik návrhů a hlasováním zvolili nejhezčí logo tohoto projektu. V říjnu prezentovali své školy a opět zábavné aktivity s využitím nových ICT nástrojů (křížovku, kvíz, hru). Listopad a prosinec přinesl oblíbené téma Vánoce. Studenti vyrobili přání a poslali je partnerům, představili tradiční národní zvyky, jídlo, výzdobu a natočili vánoční koncert. Videa, fotografie a další aktivity publikovali na webových stránkách projektu. V lednu a únoru vznikly prezentace o městech, státech, video snímky a další zábavné aktivity, jejichž splnění vyžadovalo znalosti a spolupráci. Téma Valentýn proběhlo jako diskuze online. V březnu se studenti seznámili se záznamy ve wiki a popsali svůj denní režim, porovnávali shody i odlišnosti. V dubnu psali studenti příběhy. Různé týmy vymyslely začátek a jiné skupiny dopsaly pokračování a závěr. Zvládli také prezentovat typické velikonoční zvyky každé země. Květen přinesl téma školní výlet a každá země zdokumentovala zajímavý třídní výlet s krásnými fotografiemi a osobními komentáři. V červnu vyplnili studenti evaluační dotazníky, vytvořili koláže na rozloučenou a čekal je poslední kvíz, kde si ověřili úroveň nově osvojených vědomostí. Pedagogové ocenili vzornou spolupráci mezi všemi třemi partnerskými školami, zodpovědný a spolehlivý přístup studentů, což se projevilo množstvím velmi kvalitních výstupů.

Spolupráce: Zásluhou dobře promyšleného plánu spolupráce projekt přímo korespondoval s právě probíraným učivem a témata se vztahovala k zájmům a životu dospívající mládeže.

Studenti nové znalosti okamžitě použili v praxi. Učení a aplikování nových vědomostí se přirozeně včlenily do procesu školní výuky.

Předměty: Anglický jazyk, informatika, zeměpis, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova

Využití ICT nástrojů: Word, Power Point, email, chat v Twinspace, Skype, ICQ, video, MP3, wiki (kolektivní dokumenty, přehledy),  Flashgear (skládanky), Survey Monkey (evaluační formulář), Movie Maker (videa), flash animace Voki, Hot Potatoes (kvíz), Kizoa (úprava fotek, koláže, slideshow)

Výstupy projektu:

http://eu-teens.webnode.cz/

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p61422

Úspěchy projektu: Evropský certifikát kvality, Národní certifikát kvality, Národní cena v Itálii