Slovanský kontaktní seminář

Datum: 22. -25. května, Polsko

Zúčastněné země: ČR, Chorvatsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko

Jazyk semináře: slovanské jazyky – není nutná znalost žádného cizího jazyka

Srdečně zváni jsou všichni učitelé ZŠ ale i SŠ, kteří mají zájem začít pracovat na mezinárodním vzdělávacím projektu online a rádi by rozvíjeli projekt ve slovanském jazyce. Cílem semináře je umožnit osobní setkání zájemcům o etwinningová partnerství a motivovat je pro tvorbu projektů.

Seminář je pro vybrané účastníky zdarma, ubytování, stravování i konferenční poplatek jsou hrazeny z prostředků eTwinning.

Zájemci o účast na semináři  se mohou registrovat zde.

Registrací na seminář nevzniká nárok na účastnické místo. Vybraní účastníci budou osloveni e-mailem.