Přihlaste se na Letní dílnu eTwinning ve spojení s projektem Scientix (17.-19. 8. ve Zlíně) 

Také v letošním roce jsme pro všechny zájemce o přírodovědné předměty a online mezinárodní spolupráci připravili Letní dílnu. Tentokrát ve spolupráci s fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v novém formátu: kombinaci projektu Scientix a programu eTwinning.

Rádi byste poznali nové kolegy?

Máte zájem si s nimi vyměnit zkušenosti a vzájemně se inspirovat?

Zajímají vás informace od odborníků ze světa STEM (science, technology, engineering a mathematics – věda, technologie, technika a matematika)?

Pak je Letní dílna ideální akcí pro vás. Čekají vás rozmanité workshopy zaměřené nejen na přírodovědné předměty, ale i na eTwinningové projekty, a to včetně praktických rad, jak projekt založit a jak ho následně začlenit do výuky.

Místo konání: Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati, Zlín

Termín konání: 17.-19. srpna 2022

Pro koho je LD určena: Zveme všechny zájemce o STEM předměty z řad učitelů základních a středních škol (chemie, biologie, matematika a fyzika), kteří učí ve školách zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. 

Podmínky účasti:

Letní dílna je hrazena z prostředků DZS (školení, ubytování, strava), účastníci si hradí pouze cestu do místa konání a zpět. Účast je nutná po celou dobu konání akce, pozdější příjezd či dřívější odjezd nejsou možné – je potřeba absolvovat celý program.

Kapacita letní dílny je omezená a program nabitý. Neváhejte a registrujte se co nejdříve.

REGISTRACE NA LETNÍ DÍLNU PRO UČITELE STEM PŘEDMĚTŮ

Těšíme se na setkání s Vámi!