Přehlídka úspěšných projektů eTwinning v ústeckém regionu

V Mostě ve středisku Europe Direct byla 9. května slavnostně zahájena výstava  eTwinning v ústeckém regionu, na které představují školy své úspěšné mezinárodní projekty. Inspirativní výstava, která je přehlídkou skvělých nápadů, potrvá do června tohoto roku.

Mnoho z vystavených projektů získalo v rámci ČR i Evropy významná ocenění. Mezi velmi úspěšné patří také školy z Mostu. Národní ceny získali pedagogové a jejich žáci z mosteckých základních škol  V.Talicha, Okružní, J.A. Komenského a ze středních škol  SOŠ podnikatelská a VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most. Na výstavě se představily také projekty z dalších měst regionu např. z Loun, Děčína, Litoměřic a Litvínova.

V Evropě se konají v průběhu května oslavy evropské rozmanitosti a probíhá jarní kampaň eTwinning, která vrcholila právě dne 9. května. Ve stejný den si připomínáme Den Evropy. Střediska Europe Direct a další instituce pořádají mnoho akcí pro všechny věkové skupiny jako například debaty, koncerty, hry a soutěže, přednášky, výstavy, prohlídky institucí aj.

 

eTwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a vzájemnou komunikaci evropských učitelů realizovanou na portálu www.etwinning.net. V České republice je Národním podpůrným střediskem (NSS) pro eTwinning  Dům zahraniční spolupráce. NSS poskytuje učitelům v České republice technickou a metodickou podporu. Dále organizuje semináře, konference a poskytuje informační materiály a další služby.

Mezinárodní spolupráce škol je jednou z priorit vzdělávání ve sjednocené Evropě. V České republice je do projektů eTwinning zapojeno více než 3000 škol – mateřských, základních i středních.

Zkušenost z mezinárodní spolupráce je pro školáky a studenty vždy velmi přínosná. Rozvíjí jazykové dovednosti a schopnost komunikovat, pracovat v týmech a řešit různé situace, ale především mladí lidé poznávají kulturní rozmanitost jiných národů. Vzdělání a poznání vedou k dalšímu zdokonalování, což se v projektech mezinárodní spolupráce týká nejen dětí, ale také pedagogů.

 

Edita Doležalová a Eva Münchová, ambasadorky eTwinning

ZŠ Okružní 1235 Most