The Web We Want: Příručka pro učitele a vzdělavatele

Příručka pomáhá učitelům integrovat otázky související s online aktivitami mladých lidí do školních vzdělávacích programů prostřednictvím interaktivních lekcí, pracovních listů a dotazníků. Témata a cíle každé aktivity jsou pro snadné použití přehledně uspořádány. Pomocí příručky se studenti naučí orientovat v prostoru internetu. Každá kapitola obsahuje název, autora, téma, získané kompetence, úroveň pokročilosti, věkovou skupinu, dobu, kterou na úspěšné zvládnutí učitel potřebuje a cíle lekce. Žáci mohou pracovat v mateřském či anglickém jazyce. Navíc je každá kapitola zakončena odkazem na tematicky příbuzné webové stránky. Z témat jmenujme například: My rights & responsibilities, Information is not knowledge, participating on the web, shape your identity, privacy, my most precious possession, the artist in you. E-kniha je dostupná na této adrese: http://www.webwewant.eu/documents/10180/23883/FINAL+HANDBOOK+FOR+EDUCATORS.pdf/a728fc8c-bf86-4ea9-a0ba-10f25c9d0949.

 

Zdroj:

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/policy/the_web_we_want_teachers_onli.htm