POZOR, POZOR! Přesun starých TwinSpace !

Důležité: Pokud máte TwinSpace na staré platformě a chcete, aby byl přesunut na novou platformu, musíte vyplnit následující dotazník na stránkách ESEP do 30. září 2023.Pokud byl váš eTwinning projekt vytvořen po 1.7.2018, můžete požádat o migraci souvisejícího obsahu TwinSpace vyplněním tohoto dotazníku. Budete muset uvést:

  1. Název projektu
  2. URL TwinSpace
  3. Důvod migrace

Je potřeba pouze jedna žádost na jeden TwinSpace. Je důležité dodat také, že pouze projekty s migrovanými TwinSpaces budou mít nárok na přihlášení do soutěže eTwinning Prizes 2024 (projekty s cílem přihlásit se do soutěže eTwinning Prizes 2024 mají prioritu).

Pokud nezašlete žádost o přesunutí vašeho TwinSpace ze staré platformy do 30. září 2023, vaše staré TwinSpaces nebudou přesunuty na novou platformu. Přístup ke všem TwinSpaces na původním platformě eTwinning zůstane otevřený ještě několik měsíců: to umožní eTwinnerům dočasný přístup k materiálům na Twinspace.

Další postup:

Během října a listopadu budou požadované TwinSpaces přesunuty na novou platformu.

Po dokončení této migraci bude v druhé polovině listopadu k dispozici formulář pro přihlášení do soutěže eTwinning Prizes 2024.

Proč se nedojde k přesunu všech TwinSpaces?

Migrace všech TwinSpaces souvisejících s projekty vytvořenými po 1.7.2018 byla součástí plánu přechodu z původní platformy eTwinning na platformu European School Education. Jedná se celkem o 65 500 TwinSpaces.

Nicméně mnoho z těchto TwinSpaces obsahuje zastaralé informace, které by na nové platformě již nesloužily žádnému účelu a zbytečně by komplikovaly proces migrace dat, který se ukázal jako náročný.

Proto bylo rozhodnuto omezit migraci na TwinSpaces potřebné pro probíhající aktivity související s reportováním, propagací a diseminací aktivit nebo účastí v soutěži eTwinning Prizes 2024, aby se optimalizoval proces migrace a minimalizoval se tak možný dopad na aktivní projekty.

Prosíme členy projektů, kteří chtějí zachovat obsah svých TwinSpaces ze staré platformy, o vyplnění tohoto dotazníku do 30. září 2023!

Odkaz k článku na ESEP: https://school-education.ec.europa.eu/cs/node/959628