Kavárna inspirace eTwinning 2023/24: „Kreativita s využitím umělé inteligence“- registrace zahájena

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) a ambasadoři eTwinning připravili od října do prosince 2023 moderovaný program pro učitele v Kavárně Inspirace a online setkání naživo v aplikaci Teams. Podzimní série je zaměřena na téma umělé inteligence a jejího využití. Budeme hovořit také o příležitostech, výzvách a hrozbách, které přináší do našich životů.

Každý měsíc bude věnovaný jedné oblasti:


1) Chaty s AI v projektové výuce (GPT, Bing)
2) Grafika s využitím umělé inteligence (Padlet, Canva a další aplikace)
3) Kreativně v projektu (aplikace podporující tvořivost)

Jak se můžete do aktivit Kavárny Inspirace zapojit? Každý měsíc při otevření nového tématu proběhne synchronní online setkání v aplikaci Teams a následně budou jeho aktivity a prezentace zpřístupněny v Kavárně Inspirace a budete je moci využít ve škole i projektech. Uvítáme také vaše příspěvky a diskuzi během online setkání i ve skupině.

Přijměte pozvánku do virtuální kavárny, přijďte třeba v tandemu s kolegyní nebo kolegou ze školy a pojďte společně diskutovat o „uměle inteligenci ve vzdělávání“.

Začínáme v úterý 10. října 2023 v 19 hodin online setkáním v aplikaci Teams a pokračujeme v Kavárně Inspirace. Další setkání proběhnou 14. listopadu a 12. prosince 2023 od 19 hod, vždy se jedná o úterý.

Registrovat se můžete zde: Registrace je platná pro všechna setkání.

POZVÁNKA DO KAVÁRNY INSPIRACE

Hlavní téma
„Umělá inteligence ve vzdělávání“

Kde?
moderovaná skupina Kavárna Inspirace a setkání naživo v Teams

Kdy?
říjen – prosinec 2023

Jak?
diskuze o jednotlivých tématech, sdílení zdrojů, aktivit a nápadů do výuky/projektů eTwinning

Pro koho?
pro všechny eTwinnery a zájemce o tématiku AI

Jakou formou?
synchronně formou pravidelných online setkání a asynchronně formou sdílení v Kavárně Inspirace