Poslední šance otestovat své IT dovednosti

Do 30.4. 2012 mají všichni zájemci poslední možnost otestovat své IT dovednosti v testu IT Fitness na www.itfitness.cz .

Test zdarma nabízí Dům zahrnaičních služeb v rámci kampaně Evropský týden počítačových dovedností 2012 (www.dzs.cz/eskills).

Zapojené školy mohou vyhrát zajímavé ceny!