Získejte ocenění Evropská jazyková cena Label /Evropský učitel jazyků roku

Ocenění lze udělit jakémukoli inovačnímu projektu z oblasti jazykového vzdělávání, který splňuje kritéria a některou z priorit pro rok 2012. Projekty eTwinning zcela splňují národní prioritu „Využití nových technologií v jazykovém vzdělávání“, je proto vhodné je do soutěže přihlásit. V loňském roce patřily eTwinningové projekty mezi ty nejkvalitnější, proto také 5 z přihlášených po zásluze bylo oceněno Evropskou jazykovou cenou Label. Oceněné projekty získaly také finanční odměnu od MŠMT, kterou mohly využít například k návštěvě partnerské školy.

Přihlásit můžete projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení).

Celý text Výzvy naleznete zde

Přihlásit své projekty můžete zde

Termín pro zasílání přihlášek je do 5. května 2012.

V letošním roce je Evropská jazyková cena Label doplněna o možnost požádat o ocenění Evropský učitel jazyků roku.

Tato kategorie je určena pro osobnosti s inovativním přístupem k jazykovému vzdělávání, jejichž činnost je výjimečná a inspirativní nebo kteří svým přístupem vytvářejí motivující prostředí pro rozvoj jazykové rozmanitosti.

Celý text Výzvy pro zasílání návrhů naleznete zde.

Přihlášku pro kategorii Evropský učitel jazyků roku naleznete zde

Termín pro zasílání přihlášek je do 5. května 2012.
Všem přihlášeným projektům i osobnostem budeme držet palce !