Počítač ve škole 2018

Ve dnech 27. – 30. 3. 2018 se v Novém Městě na Moravě uskutečnil 15. ročník celostátní konference Počítač ve škole. Hlavními tématy tohoto ročníku byla Didaktika školské informatiky, Výuka přírodovědných předmětů s podporou ICT, Sociální sítě a bezpečnost v kyberprostoru a Mobilní zařízení ve škole. Účastníky konference čekalo obrovské množství přednášek, praktických workshopů a prezentací firem.

  

I v letošním roce se eTwinning aktivně zúčastnil této konference v podobě workshopu, tentokrát s názvem Kódování s eTwinningem. V rámci této dílny jsme se věnovali informatickému myšlení, algoritmizaci a programování. Nejprve jsme se podívali na možné způsoby, jak formou her a pohybových aktivit objevovat s žáky a studenty informatické postupy, a to vše bez použití počítače a zároveň jak jednotlivé aktivity použít v mezinárodní spolupráci eTwinning. Výhodou určitě bylo to, že použité informatické úlohy, které si účastníci na vlastní kůži vyzkoušeli, lze využít na různých stupních vzdělání a v širokém spektru vyučovacích předmětů. V závěru workshopu jsme se podívali na příklady dobré praxe mezinárodní spolupráce s využitím virtuálního programování, ale i programování robotů a robotických stavebnicových systémů. Také jsme si ukázali, kde hledat partnerskou školu pro takovou spolupráci.