Nabídka mezinárodní spolupráce

Škola Bhavan’s Mehta Vidyalaya v Indii pořádá výměnné programy se školami ve Velké Británii, Koreji, Austrálii a Japonsku. V nynější době chce škola rozšířit tento program i o školy z České Republiky.

V rámci programu proběhnou některé aktivity online, např. diskuse o festivalech, národních kuchyních, sportu, apod.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte koordinátora tohoto programu:

Aradhana Gambhir (aradhanagambhir@gmail.com)