Teacher academy – vzdělávejte se online!

V minulém roce spustila Evropská komise webovou stránku School Education Gateway, která slouží učitelům mateřských, základních a středních škol jako databáze pro vyhledávání vzdělávacích akcí realizovaných v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Dne 31. 5. 2016 byla na platformě School Education Gateway oficiálně zahájena Teacher Academy, která nabízí pro veřejnost centrální katalog kurzů, kde každý nalezne informace o profesně zaměřených kurzech a online kurzech zdarma pro učitele, školitele učitelů a nepedagogické pracovníky zapojené do školního vzdělávání. Tato nová databáze usnadní jejich uživatelům vyhledávání vhodných školení. Charakter kurzů je koncipován metodou MOOC, kde není počet účastníků nijak omezen a přístup mají všichni zájemci přes webové stránky. Po skončení kurzu každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

odkaz: http://www.schooleducationgateway.eu/cz/pub/teacher_academy.htm

shutterstock_329390096