On-line kurz profesního rozvoje (PDW) pro venkovské a malotřídní školy

Ve dnech 21.-23.4.2021 se konal on-line kurz profesního rozvoje pro venkovské a malotřídní školy „The Mediating Role of eTwinning in Small School Communities“. Akce se zúčastnilo 124 učitelů z 31 zemí z Evropy a dalších zemí zapojených do aktivity eTwinning, z České republiky pak 3 učitelky.

Při plenárním zasedání promluvili hlavní řečníci na velice zajímavá témata:

 • Role komunity a škol ve vzdálených oblastech
 • Víceleté třídy v malotřídních školách
 • Povzbuďte žáka silným příběhem
 • Dopad na učení při zapojení rodičů a místní komunity

S velkým úspěchem se také setkala naprostá většina workshopů na rozmanitá témata jako např.:

 • Učitelé pracující na škole s víceletými třídami
 • Pomocí eTwinningu přiveďte Evropu do vaší venkovské školy
 • Učení společně
 • Síla neformálního učení ve formálním vzdělávání
 • Pojďme vytvořit výzvu: Víceleté třídy v akci
 • eTwinningová škola na venkovské škole
 • Od umění po vědu – STEM projekty ve škole a spolupráce s univerzitou

Pro účastníky byla mimo jiné připravena i „networking activity“, při které se mohli účastníci vzájemně seznámit a navázat kontakty pro budoucí projekty. Velice zajímavé a inspirující byly i dobré příklady úspěšných projektů, o které se podělili zkušení eTwinneři a ambasadoři eTwinning.

Všichni učitelé mimo jiné přivítali i možnost diskuse a výměny názorů a zkušeností v jednotlivých skupinách. Hlavními tématy těchto diskusí byla škola po koronaviru, myšlenka trávit více času s dětmi venku či práce s iPady a využívání aplikací během výuky.

V neposlední řadě všichni ocenili organizaci akce a hodnotili jí jako velice inspirativní a prospěšnou pro ně samotné, pro jejich školu, a především pro žáky, kteří se budou účastnit nových projektů.