Národní konference eTwinning 9. -11. 10. 2014, Hradec Králové

Národní podpůrné středisko si vás dovoluje pozvat na Národní konferenci eTwinning 2014. Konference je otevřená všem učitelům (MŠ, ZŠ, SŠ) a také všem odborníkům a dalším pracovníkům v oblasti vzdělávání z celé České republiky. Konference je  každoročním setkáním všech, kteří se zabývají tvorbou mezinárodních vzdělávacích projektů eTwinning v České republice. Cílem konference je podpořit výměnu zkušeností mezi realizátory projektů eTwinning, ukázat příklady dobré praxe a v neposlední řadě umožnit účastníkům vyzkoušet si eTwinningové nástroje v praxi.

Konference bude zahájena 9. října 2014 v odpoledních hodinách. Dne 9.10. budou na konferenci slavnostně předány certifikáty kvality, v pátek 10.10. bude následovat slavnostní předání národních cen. Zbytek programu bude věnován praktickým workshopům.

Konference je zdarma a Národní podpůrné středisko hradí účastníkům ubytování, stravu a účastnický poplatek.

Místo konání konference: http://www.hotelcernigovhradeckralove.com/cs/

Program konference si můžete stáhnout zde.

Registrace na konferenc je již uzavřena.

Fotografie a výstupy z konference naleznete zde: https://www.etwinning.cz/nk-2014/