Národní projekty v rámci eTwinningu!

Česká republika se zapojuje do pilotní aktivity programu eTwinning, který pro tento školní rok nabízí možnost uzavřít projekt školám ze stejné země. Cílem této aktivity v České republice je propagovat národní projekty eTwinning v mateřských školách a na prvním stupni základních škol, v nichž je mezinárodní spolupráce náročná.

Národní podpůrné středisko pro eTwinning chce prostřednictvím národních projektů eTwinning aktivizovat dosud nezapojené MŠ a první stupně ZŠ, které se obávají jazykové bariéry a náročnosti mezinárodní spolupráce. Školy ze stejné země budou moci navazovat partnerství, vyzkouší si projektovou práci v rodném jazyce a bude pro ně snazší v budoucnu případně rozšířit aktivity o mezinárodní partnerství škol.

Postup při registraci národního projektu je stejný jako u projektů mezinárodních. Společně se svým eTwinningovým partnerem projekt zaregistrujete na Vašem Desktopu, Národní podpůrné středisko projekt schválí a bude Vám přidělen prostor pro spolupráci TwinSpace.

V případě, že chcete začít s národním eTwinningovým projektem, vyplňte, prosím, tento dotazník.  Registrace je určena jak školám, které již partnera pro národní projekt mají, tak těm, které ho chtějí teprve nalézt. Podle množství zájemců o tuto pilotní aktivitu uspořádá Národní podpůrné středisko kontaktní webinář nebo seminář a další podpůrné akce. Bez předchozí registrace nelze schválit žádný národní projekt eTwinning.

Své dotazy můžete zasílat na adresu etwinning@dzs.cz