Mezinárodní kontaktní seminář pro ředitele škol – Krakov

Cílem semináře je seznámit ředitele škol s možnostmi mezinárodních vzdělávacích projektů online a zároveň navázat spolupráci s dalšími evropskými školami.

Semináře se zúčastní cca 30 ředitelů škol ze zmíněných evropských zemí. Na semináři budou prezentovány i úspěšné mezinárodní vzdělávací projekty eTwinning.

Účast na semináři je pro české ředitele škol bezplatná, náklady spojené se seminářem ( doprava, ubytování, stravování, konferenční poplatek) jsou hrazeny z prostředků eTwinning NSS v České republice.

Jazykem semináře je angličtina.

Zájemci o účast na semináři se mohou zaregistrovat zde. Vyplněním registračního dotazníku nevzniká nárok na účast na semináři. vybraní účastníci budou osloveni emailem.