Evropské hry bez hranic

Proč je vůbec tato soutěž pořádána a proč je důležité oslavovat Evropský den jazyků? Protože je nutné žáky informovat o tom, kde žijí, jaké státy obklopují Českou republiku, jaké země jsou kromě nás součástí Evropské unie a že pro každý stát je typické něco zcela jiného. Zároveň bylo žákům prakticky předvedeno, jak je důležité, aby ovládali alespoň jeden světový jazyk.
Aktivity, které žáci v průběhu projektového dne plnily byly orientovány na poznání všech států Evropské unie a také dvou nejpoužívanějších jazyků EU – němčiny a angličtiny. Úkoly byly jak praktické tak sportovní, ale i vědomostní, které se zaměřily na procvičování matematiky, českého, německého či anglického jazyka. Stále častěji se mluví o testování žáků 5. ročníků a jejich vědomostí, proto bylo hlavním cílem ukázat páťákům, že mohou své znalosti i prakticky použít a to jinde než jen ve školních lavicích.
Do projektu se dále zapojili žáci 9. ročníku základní školy Mládí, kteří působili jako průvodci na jednotlivých stanovištích a představovali návštěvníkům jednotlivé země Evropské unie. Na pomoc přišli také studenti gymnázia Jana Šabršuly, jejichž hlavním úkolem bylo provést ,,páťáky“ po stanovištích za použití jednoduchých anglických výrazů, např. Let´s go, go down atd. Žáci, studenti i učitelé byli na závěr projektového dne seznámeni s aktivitami Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) – Comenius a eTwinning.
Doufáme, že všichni účastníci odcházeli naplněni novými vědomostmi o Evropské unii a že své mozkové závity řádně „provětrali.“ Velký dík patří všem, kteří se našeho projektu zapojili a zúčastnili.

Evropské dny bez hranic