Kavárna inspirace na téma Mediální gramotnost, „nejen“

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) a ambasadoři eTwinning připravili od března do června 2021 moderovaný program pro učitele v Kavárně Inspirace (skupině na eTwinning Live) a online setkání naživo v aplikaci Teams.

Hlavním tématem pro eTwinning v roce 2021 je mediální gramotnost a dezinformace. Mediální gramotnost je chápána jako zastřešující výraz pro odborné, kognitivní, sociální, občanské a tvůrčí schopnosti, jež umožňují získat přístup k médiím, kriticky jim porozumět a pracovat s nimi. Pojmem dezinformace se rozumí informace, které jsou prokazatelně nepravdivé nebo zavádějící a které jsou vytvářeny, prezentovány a šířeny s cílem získat ekonomický prospěch nebo zmást veřejnost, přičemž mohou veřejnosti uškodit.

Každý měsíc bude věnovaný jednomu tématu, začneme problematikou e-bezpečnosti, poté přejdeme k internetovým zdrojům a zakončíme mediální gramotností.

Jak se můžete do aktivit Kavárny Inspirace zapojit? Každý měsíc při otevření nového tématu proběhne synchronní online setkání v aplikaci Teams, na které naváží asynchronní aktivity v Kavárně Inspirace.

Přijměte pozvánku do virtuální kavárny, přijďte třeba v tandemu s kolegyní nebo kolegou ze školy a pojďte společně diskutovat a učit se o mediální gramotnosti.

Začínáme v úterý 16. března 2021 v 19 hodin online setkáním v aplikaci Teams a pokračujeme v Kavárně inspirace.

Druhé online setkání se uskuteční 13. dubna a potřetí se sejdeme 11. května, vždy od 19 hod.

Registrovat se můžete zde.

POZVÁNKA DO KAVÁRNY INSPIRACE

Téma
Mediální gramotnost, „nejen“

Kde?
moderovaná skupina Kavárna Inspirace na eTwinning Live a setkání naživo v Teams

Kdy?
březen–červen 2021

Jak?
diskuze o jednotlivých tématech (e-bezpečnost, internetové zdroje, mediální gramotnost), sdílení zdrojů, aktivit a nápadů do výuky/projektů eTwinning

Pro koho?
pro všechny eTwinnery a zájemce o tématiku mediální gramotnostiJakou formou?
synchronně formou pravidelných online setkání a asynchronně formou diskuze a sdílení v Kavárně Inspirace