Zapojte se eLearningového kurzu Sociální a emoční učení

Sociální a emoční učení (SEL) vede ke zlepšení pohody, sebeúcty, empatie, chování a vyššímu výkonu. Umožňuje žákům, aby si rozvíjeli kompetence, které jim pomohou poznat a ovládat své emoce, prosadit se v určitém sociálním prostředí a být úspěšní a spokojení ve svém životě. SEL má také vliv na schopnost spolupracovat, správně komunikovat a kriticky myslet.

eTwinningovým tématem letošního roku je mediální gramotnost a dezinformace. A právě sociální a emoční inteligence je pro rozvoj mediální gramotnosti velmi důležitá. Tento eLearningový kurz proto bude zaměřen nejen na rozvoj kompetencí SEL, ale poskytne i tipy na využití SEL v mediální výchově.

Kurz pořádá slovenské Národní podpůrné středisko pro eTwinning a povede ho zkušená slovenská ambasadorka Kornélia Lohyňová. Bude probíhat v prostředí TwinSpace a začne úvodním webinářem. Další aktivity budou probíhat asynchronně, účastníci budou pracovat individuálně vlastním tempem. Během kurzu jsou naplánovány i společné aktivity v týmech.

V případě, že úspěšně dokončíte celý kurz (tzn., splníte úkoly zadané lektorem), můžete se těšit na certifikát. Kurz je pro účastníky zdarma.

Délka trvání kurzu: 15.-29. 3. 2021

Rozsah kurzu: 15 hodin

V případě zájmu doporučujeme vyplnit registrační dotazník co nejdříve.

REGISTRACE