iTEC na ZŠ TGM Borohrádek

 

15

 Žáci ZŠ TGM Borohrádek z 8.A a 8.B od začátku dubna poznávají, jak by mohla vypadat výuka ve třídě  budoucnosti. Borohrádecká škola je totiž jednou ze sedmi českých základních a středních škol, které jsou v tomto pololetí zapojené do velkého evropského projektu iTEC.

Projektu iTECInnovative Technologies for an Engaging Classroom – se účastní 27 partnerů včetně 15 evropských ministerstev školství. Projekt řízený organizací European Schoolnet, do kterého Evropská komise investuje v průběhu čtyř let téměř 9,5 milionů eur, se snaží načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi.

Projekt vytváří obecné výukové scénáře, které poté učitelé přetvářejí v konkrétní výukové plány. Typickými znaky scénářů jsou důraz na využívání moderních technologií běžně dostupných v průměrné evropské třídě ve výuce všech předmětů, práce se zdarma dostupnými on-line aplikacemi, prostor pro týmovou a tvořivou práci žáků či nová role učitele. Ten je průvodcem žáků, který podněcuje tvořivost, pomáhá hledat a realizovat nápady či poskytovat potřebnou podporu.

Osm čtyřčlenných týmů z osmých tříd borohrádecké školy vytváří v rámci projektu v hodinách anglického jazyka vlastní vzdělávací počítačové hry pro žáky šestých a sedmých ročníků. Po úvodním seznámení s náplní a cílem projektu týmy přešly k rozdělení funkcí, zakládání vlastních blogů, na kterých informují o své činnosti, vyhledávání příkladů vhodných vzdělávacích her, opakování učiva předchozích ročníků, seznamování s novými technologiemi, vytváření myšlenkových map či používání nástroje pro týmovou práci s názvem TeamUp.

Po vyhledání a utřídění informací žáci zahájili vytváření prvních verzí her k zábavnému procvičování angličtiny. Mezi nimi najdeme on-line hry, 3D závodní hru, adventuru či hru pro chytré telefony s využitím QR kódů.

Žáci během krátké doby odvedli velký kus práce, o čemž se přesvědčili i někteří učitelé a zástupci šestých a sedmých ročníků, pro které si týmy připravily prezentace a ukázky prototypů her. Součástí tohoto setkání bylo i poskytnutí zpětné vazby ze strany učitelů a mladších žáků. Zpětnou vazbu mladí tvůrci z Borohrádku získají i od vrstevníků ze zahraničí a návštěvníků blogů prostřednictvím on-line komunikace.

Týmy nyní pokračují ve zpracování prototypů her a získávají podklady pro další úpravy her před závěrečnou prezentací v budově borohrádeckého kina. O tom, jak se žákům tvorba her daří, se můžete přesvědčit sami na webových stránkách http://iteczsboro.webnode.cz. Zde najdete odkazy na blogy všech týmů, informace o projektu či fotografie.

Z dosavadního průběhu je patrný jak kladný přístup žáků, tak přínos projektu. Žáci zábavnou formou zdokonalují nejen angličtinu, ale i řadu dalších dovedností nezbytných pro jejich budoucí profesní uplatnění.

Michal Přibyl