Jarní kampaň Everybody is (eT)winning

Do jarní kampaně Everybody is eTwinning se v České republice zapojilo 12 škol. V rámci kampaně proběhly na školách eTwinningové setkání, během kterých učitelé a žáci prezentovali své projekty během přestávek, pracovních porad, setkání s rodiči. U setkání nechyběly domácí koláče a čaj, kterým setkání podpořilo Národní podpůrné středisko.

Pět českých škol se také zapojilo do celoevropské soutěže o nejlepší plakát. Na 9. Národní konferenci eTwinning v Olomouci se uskutečnilo hlasování o nejlepší národní plakát. Každý ze 120 hostů měl možnost dát svůj hlas jednomu českému plakát. Vítězem se stal plakát Pavla Vrtěla ze ZŠ a MŠ Sivice. Gratulujeme!!