Evropské jazykové ceny Label 2018

Realizujete zajímavý projekt v oblasti jazykového vzdělávání? Využijte možnosti přihlásit ho do Evropské jazykové ceny Label 2018, kterou vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s MŠMT.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky výzvy k předložení návrhů pro rok 2018.

Termín pro podávání přihlášek:  z technických důvodu došlo k prodloužení termínu do neděle 1. 4. 2018.

Priority pro Výzvu 2018:

  • Rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol s cílem zlepšit přístup k rozmanitosti
  • Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony
  • Jazyky v celoživotním vzdělávání
  • Dopad projektů zahraničních mobilit učitelů a žáků na rozvoj cizojazyčných kompetencí

Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky.  Nedílnou součástí přihlášky je dokument Potvrzení statutárního zástupce. Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace odpovídající kritériím a prioritám uvedeným ve Výzvě k předkládání návrhů.

Přihlášku a dokument Potvrzení statutárního zástupce zasílejte do 1. 4. 2018 elektronicky na adresu: label@dzs.cz. Více se dozvíte zde.