Dům zahraniční spolupráce/Národní podpůrné středisko pro eTwinning/EUN v České republice vyhlašuje výzvu k zapojení se do skupiny Ambasadorů eTwinning/European Schoolnet pro rok 2018

Do aktivity eTwinning se v tomto roce zapojil již 500 000. uživatel. V České republice je eTwinerů již více než 9 000. Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR proto vyhlašuje novou výzvu pro zájemce z řad úspěšných realizátorů projektů eTwinning. Ambasadorem se může stát každý učitel se zkušeností v oblasti realizace eTwinningových projektů (podmínkou je získání Quality Label nebo národní ceny), který se zajímá o využívání ICT ve vzdělávání.

Co je náplní činnosti ambasadora:

  • pomáhat šířit a propagovat aktivitu eTwinning a projekty European Schoolnet ve svých regionech
  • organizovat a lektorovat metodické semináře a online webináře
  • poskytovat online poradenství zapojeným učitelům
  • spolupracovat s DZS na národních i mezinárodních akcích (např. národní i evropská konference, letní dílna eTwinning)
  • podílet se na přípravě školících a konferenčních materiálů a brožur

Podmínkou zapojení je:

  • ochota pracovat i ve svém volném čase
  • chuť předávat své zkušenosti s eTwinningem ostatním
  • zájem vzdělávat se
  • komunikační znalost angličtiny
  • podpora vedení školy je výhodou

Máte- li zájem stát se ambasadorem eTwinning/EUN, vyplňte dotazník zde do 4. prosince 2017.

Vybraní zájemci budou osloveni e-mailem.