Bude vaše škola eTwinningová?

Centrální podpůrné středisko pro eTwinning přichází s novou iniciativou, jak ocenit aktivní školy.

Na začátku listopadu budou automaticky systémem vygenerovány školy, které splňují základní kritéria:

  1. Škola je registrovaná v eTwinningu více než dva roky
  2. Ve škole pracují alespoň dva aktivní eTwinningoví učitelé (realizátoři projektů, účastníci vzdělávacích aktivit)
  3. V posledních dvou letech škola získala alespoň jeden národní certifikát kvality za evropský projekt.

Pokud vaše škola splňuje tato kritéria, budete brzy osloveni emailem s nabídkou požádat si o status „eTwinningová škola“.

Jak na to?

Stačí vyplnit sebehodnotící dotazník a pak už jen čekat na výsledky hodnocení. Pro to, aby vaše škola byla zapojena do hodnocení, musí splňovat alespoň některá z následujících kritérií:

  1. eBezpečnost – zodpovědný přístup učitelů/žáků k využívání internetu
  2. spolupráce – skupina alespoň 3 učitelů spolupracuje na eTwinningových aktivitách
  3. zapojení žáků – do eTwinningových aktivit jsou aktivně zapojeny alespoň dvě skupiny žáků
  4. další vzdělávání učitelů – alespoň dva aktivní eTwinneři se zúčastnili ve sledovaném období (2 roky) eTwinningových vzdělávacích aktivit na národní nebo evropské úrovni
  5. viditelnost eTwinningu – škola publikuje své eTwinningové aktivity na svém webu, výroční zprávě, školním časopise apod.
  6. sdílení informací o eTwinningových aktivitách na místní/regionální úrovni – informace v tisku, lokální TV, učitelům a žákům ostatních škol

Přihlásit se budete moci v období listopad 2017 – únor 2018. Žádost se bude podávat v češtině a bude možné doplňovat a podávat v uvedeném období opakovaně.  Formulář bude moci vyplnit kdokoliv ze zaměstnanců školy, před podáním musí být podepsána zástupcem vedení školy.

Co můžete udělat dnes?

Myslíte si, že vaše škola by mohla být tou pravou eTwinningovou? Pokud ano, ujistěte se, že všichni eTwinneři školy jsou registrováni pod stejným názvem instituce (pokud je vaše škola registrovaná vícekrát pod různými názvy, kontaktujte IHNED NSS).

Kdo vám pomůže, když si nebudete vědět rady?

Přece vaše Národní podpůrné středisko pro eTwinning – etwinning@dzs.cz.  

Neváhejte, přihlaste se, budeme všem držet palce!!!