Chemie je všude kolem nás! Projekt inGenious na Gymnáziu Hustopeče.

Chemie je všude kolem nás!

Naše škola patří mezi 10 pilotních škol v ČR v projektu inGenious. Projekt koordinuje European Schoolnet a jeho cílem je zvýšit spolupráci škol a podniků propojením přírodních věd s profesním uplatněním studentů v praxi. Informace o projektu a výukové moduly najdete na www.gymhust.cz včetně fotogalerie.Ve šk.roce 2012/2013 naše škola zvolila tyto moduly:

Xperimania II. – Ch sexta, 3.A , Chemistry all about you – Ch sekunda, tercie ( vyučující RNDr.J.Čeperová)

Street lighting – M sexta, 2.A ( vyučující Mgr. R.Šebesta)

Elektronic dice – F septima, 3.A ( vyučující ing.Z.Tupý)

V rámci projektu In-Genious, do nějž je naše škola zapojena, se jednou měsíčně uskutečňuje chat se zajímavými lidmi na zajímavá témata.

První video chat byl 25. 10. 2012 Téma znělo: Chemie je jen o Vás. Na druhé straně na dotazy studentů odpovídali: Aniouta Belevitch, předseda Think Tank Young EPCA, Wouter Bleukx, PhD, člen Young EPCA Think Tank, Pierre de Kettenis, výkonný ředitel Executive CEFIC Petrochemistry Industry Sector (APPE) a Christian Koulic, vedoucí New Technologies Business Development Manager, Total Refining & Chemicals. Zapojili jsme se aktivně do soutěže, jejíž tématem bylo prezentovat chemii v každodenním životě.

Druhý byl o dva týdny později, 9. 11.2012, a hovořilo se s odborníky z oblasti medicíny o využití polymerů v medicíně. Od potahovaných tablet jsme se dostali až k umělým orgánům.

18. 12.2012 se diskutovalo na téma Revoluce ve zdravotnictví s Danielem Behrensem, manažerem marketingu firmy Ticona. Zase se otázky hodně točili okolo plastů a jejich využití.

A těsně před koncem pololetí, 28. 1.2013, patřil  video chat hybridům, elektromobilům a vůbec mnoha možnostem, jak by se mohla doprava posunout do budoucna.

Tyto chaty nám přinesly odborníky na danou problematiku až pod nos a bylo velmi poučné a zajímavé zjišťovat kam nás technický pokrok vede. Velkým pohlazením na srdci bylo i to, vidět, že do éteru šly často i otázky našich zvídavých studeů.

Katka Radová, studentka sexty