Zúčastněte se „online pátrání“, pomozte získat zpět inkluzi jako světonázor a zachraňte lidstvo

Jarní eTwinningovou kampaň zahajujeme online hrou o ceny, do které se mohou zapojit všichni účastníci eTwinningu!

Tématem eTwinningu pro rok 2017 je „Inkluze“. Na základě výzvy Evropské komise k posílení spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě do roku 2020 je cílem podpořit společenskou inkluzi. V eTwinningu budeme během roku téma inkluze prosazovat ve všech aktivitách. Ty budou mít nejrůznější podobu – od worshopů a konferencí po komunikační kampaně, nejrůznější publikace a doporučované články na portálu. Není proto nijak překvapivé, že inkluze bude také tématem eTwinningové jarní kampaně, která má následující cíle:

  • Inspirovat učitele (eTwinnery) k přípravě a realizaci školního programu na téma inkluze.
  • Poskytnout prostor školám, které již programy s tímto tématem realizují, a ukázat, že je lze skloubit se vzdělávacím plánem.

A jak nejlépe eTwinningovou jarní kampaň zahájit než „internetovým pátráním“, tedy online hledáním pokladu? Cílem je vyřešit rébusy či hádanky, zmařit tak ďábelský plán Pana Z a získat zpět inkluzi jako světonázor. Hra je určena dětem všech věkových skupin, nováčkům i zkušeným eTwinnerům. V„internetovém pátrání“ vám přejeme hodně štěstí!