Zajímavosti z portálu School Education Gateway – „European Toolkit for Schools“

Na stránkách School Education Gateway byl v nedávné době aktualizován nástroj zaměřený na problematiku předčasného ukončování školní docházky a inkluzivního vzdělávání, tzv. „European Toolkit for Schools“. Toto webové rozhraní na jednom místě shromažďuje velké množství příkladů dobré praxe a dokumentů vyvinutých tak, aby pomohly učitelům, představitelům škol a rodičům poskytnout mladým lidem efektivní a kvalitní školní vzdělání.

 „European Toolkit for Schools“: pomoc školám v problematice předčasného ukončování školní docházky

„European Toolkit for Schools“ nabízí školám konkrétní myšlenky a nápady, jak zlepšit spolupráci uvnitř škol i škol mezi sebou. Cílem je podpořit výměnu a předávání dobré praxe a zkušeností. Důraz je pak kladen především na to, aby bylo dětem a mladým lidem umožněno ve škole uspět, na předcházení předčasnému ukončování školní docházky a včasný zásah proti němu. Jedná se o mladé lidi, kteří dokončili pouze základní školu či méně a už dále nestudují. Podle výzkumů jim hrozí vyšší riziko nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a chudoby.

Webové stránky poskytují ředitelům, učitelům, ale i rodičům informace, zdroje a materiály, kterými se mohou při snaze o řešení této problematiky inspirovat. Jsou určeny také učitelům, kteří chtějí zlepšit docházku svých žáků nebo zjistit více o tom, jak je podpořit a více zapojit do svého předmětu.

Od svého spuštění bylo webové rozhraní dále vyvíjeno tak, aby svým uživatelům poskytlo lepší služby. Učitelé mohou nyní vyplnit nový hodnotící dotazník, aby získali vlastní přehledovou zprávu, která zahrnuje výběr ze zdrojů a materiálů relevantních k jejich prostředí, zázemí a okruhům zájmu. Dotazník mohou vyplňovat opakovaně a porovnávat si své výsledky s předchozími.

Uživatelé mohou také nově pomoci při jeho vývoji tím, že navrhnou zdroj či materiál, který by měl být přidán do archivu. Pro zlepšení orientace bylo přidáno nové vyhledávací menu, obsahující více než 100 zdrojů z celé Evropy, dále tematicky rozdělené podle pěti základních okruhů: správa a vedení školy, učitelé, podpora žákům, zapojení rodičů a zapojení zainteresovaných osob a subjektů. Jednotlivé okruhy se dále dělí a zahrnují konkrétní příklady kroků a postupů aplikovaných ve školách a materiály včetně výzkumných studií, projektových zpráv a konkrétních příkladů dobré praxe. Všechny materiály jsou volně dostupné k prohlížení a vyhledávání. K dispozici je možnost materiály porovnat nebo okomentovat.

Více na:

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/european-toolkit-for-schools-.htm

Autorka článku: Alžběta Novotná