Žáci základní školy ve Vimperku učili své mladší spolužáky matematiku

V rámci evropského projektu inGenious se žáci vimperské základní školy pod vedením paní učitelky Jany Doležalové vyzkoušeli, jaké to je učit mladší spolužáky matematiku.  „Druhý modul mezinárodní projektu, do kterého je naše škola zapojena, byl opět vytvořen společností Intel. Tento modul – Mathematical Toolkit – je složen z částí: číselná osa, diagramy, pravoúhlá soustava souřadnic a geometrické obrazce. Stejně jako první modul i tento prozkoumávali žáci osmého ročníku. Poté, tentokráte však v roli učitele, s modulem postupně ve čtyřech vyučovacích hodinách seznámili žáky šestého ročníku. Vznikly tak velice zajímavé hodiny matematiky. Teda vlastně nejenom matematiky, protože s použitím metody CLILL měli žáci dané hodiny česko-anglické,“ říká Jana Doležalová.

A jak se žákům role učitele líbila? Jejich reakce si můžete přečíst na webových stránkách školy http://www.zsvimperk.cz/index.php?option=content&task=view&id=555