Zábavná a smysluplná hra o matematice

Základní škola Smetanova ve Vimperku je ve školním roce 2013/2014 zapojena v mezinárodním projektu inGenious. Jedná se o velký evropský projekt v oblasti spolupráce škol a průmyslových podniků. Projekt koordinuje European Schoolnet a European Roundtable of Industrialists, v ČR ho koordinuje Dům zahraniční spolupráce. Cílem projektu je zvýšení spolupráce škol a podniků a inovace výuky matematiky a přírodovědných předmětů. Firmy vytváření inovativní výukové materiály, které školy následně testují ve výuce.

Jako první modul si žáci ve Vimperku vyzkoušeli Skoool football. V tomto programu, vytvořeném pro tento projekt společností Intel, jde o propojení znalostí z geometrie, statistiky, pravděpodobnosti, finanční matematiky, fyziky a zdravovědy v podstatě na základě sestavení fotbalového týmu a zajištění fotbalové hry. „Vzhledem k tomu, že projekt je v anglickém jazyce, nemalý význam má i schopnost komunikace žáků na dané téma v anglickém jazyce,“ říká paní učitelka Jana Doležalová.

A co si o projektu myslí sami žáci?                                                                                   

Je to zábavná a smysluplná hra o fotbale a matematice. (Maruška Hejlková)

Tato hra mě nadchla, protože zde byly zakomponovány věci z matematiky a z angličtiny, které v běžné učebnici pro základní školy ani ve výuce nenaleznete. V matematice jsme se naučili i nové pojmy jako byl modus a medián, ale také jsme si spoustu dalších věcí zopakovali a zjistili jsme, kde můžeme všude matematiku uplatnit. V angličtině jsme se setkali s úplně novými slovíčky, například tupý, ostrý a pravý úhel, některé matematické pojmy a třeba i názvy úrazů. To vše jsme se naučili hrou, která nás bavila. A to je důležité. (Lucie Matheislová)

Více informací naleznete na webu školy.