Využijte možnosti účastnit se Evropské konference eTwinning na téma roku Media Literacy and Disinformation

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) nabízí českým eTwinnerům možnost účastnit se Evropské konference eTwinning, která se uskuteční on-line ve dnech 28.-30. 10. 2020 (čtvrtek-sobota). Konference bude zaměřena na eTwinningové téma roku Media Literacy and Disinformation a je vhodná pro všechny eTwinnery bez omezení.

Na programu nebudou chybět přednášky evropských odborníků a workshopy zaměřující se na témata spojená s mediální gramotností a šířením dezinformací v mezinárodní on-line spolupráci škol. Hlavním komunikačním jazykem bude angličtina. Kapacita konference je omezena, v případě zájmu o účast Vám doporučujeme vyplnit registrační dotazník co nejdříve.

Evropská konference eTwinning je třídenní slavnostní akce zaměřená na eTwinningové téma roku. Jejím hlavním cílem je oslavit úspěchy dosažené v eTwinningu za uplynulé období. Hlavním organizátorem akce je Centrální podpůrné středisko.

Od registrovaných účastníků se očekává, že se konference budou moci účastnit v plném rozsahu.