Tradiční Letní dílna eTwinning proběhla v Kurdějově ve dnech 23. 8. – 26. 8. 2023

Oblíbená akce Letní dílna eTwinning letos proběhla v Kurdějově u Hustopečí ve dnech 23.8. – 26. 8. 2023.

Na akci se sjelo téměř 70 učitelů z České republiky a Slovenska. Během čtyř dnů společné práce se pedagogové zabývali metodickými i technickými aspekty projektů online mezinárodní spolupráce eTwinning. Pod vedením zkušených lektorů – ambasadorů eTwinning – si osm skupin účastníků reprezentujících různé evropské země vyzkoušelo realizaci projektu od začátku do konce: vytvoření a publikaci inzerátu s nápadem na projekt na portálu https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning, vyhledání vhodných partnerů, registraci projektu, komunikaci s partnery online, samotnou projektovou spolupráci včetně sběru materiálů v terénu, jejich zpracování pomocí digitálních nástrojů a aplikací a tvorbu konečného výstupu ve spolupráci s partnery. To vše prakticky, u počítačů, v příjemném prostředí nádherné přírody na Jižní Moravě i v samotné obci Kurdějov, a především s dobrou náladou a zapálením pro společnou věc. Díky účasti českých i slovenských učitelů někteří odjížděli i s konkrétními nápady na spolupráci v nadcházejícím školním roce.

Na výsledky týmové práce se můžete podívat v následujících projektech:

Zelené štěstí v Kurdějově

Nástrahy Kurdějova

In vino gaudium (Ve víně je radost)

Kola kolem nás:

Děkujeme všem zúčastněným za báječnou atmosféru a krásný týden!