Slovenské sportovní gymnázium nabízí spolupráci

“ Som učiteľkou biológie a chémie na Športovom gymnáziu v Trenčíne na Slovensku. Touto cestou by som rada oslovila strednú školu (uvítam predovšetkým športové gymnázium), ktorá by mala záujem partnersky spolupracovať na projekte. Projekt by sa mal týkať športových aktivít a každodenného života športovca na gymnáziu so zameraním na šport.Privítali by sme ale aj spoluprácu strednej školy bez zamerania na šport na projekte o histórii a súčastnosti našich miest v regióne školy, prípadne o zaujímavých historických pamiatkach v našich mestách. Moji študenti majú od 16 – 18 rokov a sme v eTwinningu začiatočníci. Českú republiku sme si vybrali za partnerskú krajinu najmä preto, lebo sme si historicky aj jazykovo blízki. Jazykom komunikácie a projektu by mal byť SK a CZ. Tešíme sa na spoluprácu. Kontakt: robotova@gmail.com