Seminář ve Třídě budoucnosti

Třída budoucnosti je učebna vybavená moderními technologiemi, která na první pohled vypadá jinak. Netypicky uspořádané stoly a mobilní nábytek, který se dá snadno přeskládat a tím vytvořit potřebný prostor pro práci různě velkých skupin, odlišuje Třídu budoucnosti od běžných učeben na základních a středních školách.

Výuka je v této třídě postavená na aktivním zapojením žáků: žáci objevují a zkoumají, vyhledávají a zpracovávají informace, prezentují své výstupy spolužákům a vzájemně spolupracují. Tento způsob práce žáků v hodinách usnadňují digitální technologie a flexibilní uspořádaní prostoru – během chvilky lze třídu uzpůsobit podle aktuálních potřeb. Nezáleží přitom na tom, zda se jedná o výuku přírodních věd nebo třeba anglického jazyka. Třída budoucnosti zaujme učitele, kteří nechávají žáky v hodinách bádat a tvořit, často zařazují do výuky skupinovou práci a rádi experimentují s technickými vymoženostmi.

 

Semináře ve Future Classroom Lab v Bruselu – původní Třída budoucnosti vybudovaná v sídle sdružení European Schoolnet, která slouží jako modelová třída disponující špičkovým technickým vybavením. Semináře pro učitele, které se v této třídě konají, probíhají v anglickém jazyce a jsou zaměřeny vždy na určité téma. Účastní se jich přibližně 25 učitelů z různých zemí Evropy, jsou tedy i dobrou příležitostí pro navázání partnerské spolupráce např. pro projekty eTwinning. Seznam seminářů pro jaro 2019, na které eTwinning NSS vysílá učitele, naleznete zde.

Seminář ve Třídě budoucnosti v Praze – po vzoru bruselské Future Classroom Lab vybudovali na ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Praze – Čakovicích svou vlastní třídu budoucnosti. Na semináři se podíváme jak tato třída vypadá a diskutovat budeme o tom, jak lze třídu budoucnosti vybudovat na českých školách. Součástí programu budou i dva workshopy (robotika, rozšířená realita). Seminář proběhne 14. března 2019 v českém jazyce, registrace a další informace zde.