Regionální eTwinningové setkání učitelů v Pardubicích

V rámci spolupráce Národního podpůrného střediska pro eTwinning (DZS) a Europe Direct Pardubice  se uskuteční již 3. setkání pedagogů, kteří ve své výuce realizují mezinárodní projekty eTwinning. Akce proběhne v úterý 2. 4. 2019 v prostorách Magistrátu města Pardubic, Štrossova 44 od 15:30 do 18:00. Na setkání budou představeny úspěšné projekty, které byly oceněny certifikátem kvality (eTwinning Quality Label). Prezentovány budou i další zajímavé aktivity z projektové činnosti, kterými stojí za to se inspirovat. Své počiny představí učitelé různých aprobací a stupňů vzdělávání především z Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského kraje a Kraje Vysočina. Cílem setkání je vzájemná inspirace a podpora, a také možnost navázání kontaktů např. za účelem budoucí spolupráce.

Pokud jste pedagogem v mateřské, základní či střední škole zapsané do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a máte zájem se setkání účastnit, můžete se registrovat ZDE do úterý 26. 3. 2019 (včetně).