Programování napříč generacemi

Umožnit dětem i dospělým stát se během pěti minut programátorem, inspirovat školy k zapojení se do Týdne programování a ukázat učitelům praktické tipy jak ve výuce rozvíjet informatické myšlení žáků pomocí jednoduchých robotů, online aplikací nebo bez počítače. Dům zahraniční spolupráce se i letos zapojil do evropské kampaně CodeWeek 2018.

Letošní ročník CodeWeeku byl mimořádně úspěšný. Aktivity zaměřené na programování a zlepšení digitální gramotnosti si vyzkoušely stovky tisíc účastníků. Celkově bylo zaregistrováno 41 tisíc událostí v 72 zemích, většina z nich probíhala na školách. Právě na ty byl letos kladen zvláštní důraz. Cílem Evropské komise bylo přilákat ke kampani vyšší podíl škol a z výsledných čísel je patrné, že se to podařilo. Do evropského týdne programování se zapojilo více než 10 % škol v Evropské unii a v zemích západního Balkánu.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) se podílel na koordinaci kampaně v České republice, především v oblasti školního vzdělávání. Oslovil české školy, aby se do CodeWeeku zapojily, a poskytl jim stručný návod a tipy jak na to. Přímo také zorganizoval několik akcí pro učitele i veřejnost.

Webinář Kódování s eTwinningem byl určen všem učitelům, kteří se chtějí se žáky pustit do kódování. Představeny byly jednoduché aktivity bez i s použitím počítače, které rozvíjejí u žáků informatické myšlení a lze je snadno využít i v mezinárodní spolupráci eTwinning.

Programování bylo také jedním z témat národní konference Erasmus+/eTwinning 2018. Učitelé mateřských, základních a středních škol, kteří se této tradiční akce DZS zúčastnili, si mohli vybrat jeden ze čtyř workshopů (Včelka Bee-Bot v akci, Není pouze jedna cesta!, Micro:bit v Říši divů, Scottie Go!) a prakticky si na nich vyzkoušet, jak lze učit programování malé děti i starší žáky. Na workshopy navazovala panelová diskuze o důležitosti rozvíjení informatického myšlení a digitální gramotnosti ve školách.

Pro širokou veřejnost DZS uspořádal speciální akci s názvem Programátorem za 5 minut?. Ve vnitrobloku DZS a v prostoru přiléhajícím k tramvajové zastávce na náměstí Republiky byly připraveny stanoviště s různými aktivitami s cílem přilákat nejen zájemce, ale i náhodné kolemjdoucí. Celé odpoledne si tak mohli děti a dospělí vyzkoušet, zda během chvilky zvládnou rozpohybovat robota nebo napsat svůj první řádek kódu. Reakce byly velmi pozitivní. Podařilo se překonat předsudky některých maminek, že programování jejich holčičky bavit nebude. Senioři si vyzkoušeli, že začít s programováním lze v každém věku. A spousta návštěvníků zjistila, že rozvoj informatického myšlení na školách může znamenat zábavnou a tvůrčí aktivitu vhodnou skutečně pro každého. Akce tedy splnila svůj účel a přilákala k programování i ty, kteří obvykle podobné akce míjejí.

V rámci CodeWeek 2018 proběhl rovněž v Bruselu dvoudenní seminář zaměřený na programování. Zúčastnili se jej učitelé z různých evropských zemí včetně dvou českých zástupců. Seminář se konal ve Future Classroom Lab, modelové třídě vybavené nejrůznějšími technologickými novinkami, která umožňuje flexibilní uspořádání prostoru a tím podporuje různé způsoby učení. DZS vysílá na tyto semináře české učitele pravidelně s cílem podnítit debatu o tom, jak mohou vypadat školní učebny, a sdílet zkušenosti se začleňováním digitálních technologií do výuky.

O kampani

Záměrem kampaně CodeWeek je představit programování jako zábavnou aktivitu vhodnou pro každého. Zvýšení digitální gramotnosti a zlepšení informatického myšlení žáků je ostatně v souladu s dlouhodobým plánem Komise. A jak uvedla komisařka Mariya Gabriel, cílem je, aby se do roku 2020 zapojila do Týdne programování polovina všech evropských škol.

Hlavní část aktivit kampaně CodeWeek 2018 proběhla 6. – 21. října. Tím ale podpora programování zdaleka nekončí. Na evropském webu kampaně jsou informace o všech uskutečněných akcích, stejně jako užitečné zdroje pro výuku programování. Aktivity, které skrze programování rozvíjí u žáků kreativitu, schopnost řešit problémy a spolupracovat, lze tedy do hodin začlenit během celého školního roku.