Poslední letošní tematická konference eTwinning byla zaměřena na budoucí učitele

Ve dnech 24.-26. 11. proběhla online tematická konference Empowering future teachers with eTwinning. Jednalo se o poslední mezinárodní akci letošního roku, které se zúčastnilo na 250 školitelů učitelů a studentů učitelství ze 44 zemí. Konferenci připravilo italské Národní podpůrné středisko pro eTwinning (INDIRE) v úzké spolupráci s Centrálním podpůrným střediskem pro eTwinning v Bruselu.

První den konference účastníky oficiálně přivítali Wilhelm Vukovich (Evropská komise), Federico Cinquepalmi (ministerstvo pro univerzity a výzkum, Itálie), Andrea Bollini (ministerstvo školství, Itálie) a národní koordinátorka programu přípravy učitelů pro primární vzdělávání v Itálii Elisabetta Nigris.

Po úvodu zazněly 2 odborné příspěvky:

Teachers in the European Education Area, Tapio Säävälä (Evropská komise),
eTwinning: From Last Century’s Masters to Today’s Teachers Training, Pier Cesare Rivoltella (Katolická univerzita v Miláně).

Kompletní záznam z prvního dne konference je dostupný na Youtube kanálu eTwinning Europe

Druhý den konference byl věnován workshopům, které vedli pracovníci národních podpůrných středisek pro eTwinning a Centrálního podpůrného střediska v Bruselu a zkušení vzdělavatelé budoucích učitelů zapojení do eTwinningu. Workshopy byly zaměřeny především na oblast metodologie a pedagogiky.

Poslední den konference se ke slovu dostali odborníci z celé Evropy a podělili se o svá zjištění i know-how v oblasti počátečního vzdělávání učitelů. Příspěvek The Importance of Collaboration and Learning Communities in Initial Teacher, který přednesl Conor Galvin z University College Dublin, můžete zhlédnout opět na Youtube kanálu eTwinning Europe.

Kompletní program konference ke stažení.

eTwinning pro budoucí učitele

V roce 2012 byl zahájen pilotní projekt Iniciativa pro instituce vzdělávající budoucí učitele (TTI), jejímž cílem je zapojit instituce pro přípravu budoucích učitelů do aktivity eTwinning, aby se studenti učitelských oborů v počátečních fázích svého vzdělávání seznámili s možnostmi, které jim jako budoucím učitelům eTwinning nabízí. Výsledky pilotní fáze ukázaly, že zapojení studentů učitelství do eTwinningu má významnou hodnotu jak pro studenty samotné, tak pro instituce, ve kterých se na budoucí povolání připravují.

Od roku 2019 všechna národní podpůrná střediska a partnerské podpůrné agentury do eTwinningu zapojují instituce pro přípravu budoucích učitelů, a snaží se v nich tak touto cestou zavést eTwinning do počátečního vzdělávání učitelů. Vedle školitelů, kteří vzdělávají učitele, se mohou aktivně zapojit i studenti učitelství, kteří tak získají příležitost prakticky aplikovat dovednosti relevantní pro 21. století a získat projektové a mezinárodní zkušenosti a navázat nejen zahraniční kontakty. Od roku 2020 naleznete bližší informace o těchto aktivitách pod názvem eTwinning pro budoucí učitele (eTwinning for Future Teachers).