Polský seminář o programování

Ve dnech 15.-16. listopadu se v polském městě Opole uskuteční seminář o programování v eTwinningu, zaměřený mimo jiné na systémy Lego a Arduino. Seminář bude vedený v polštině a je určený učitelům na druhém stupni základních škol, kteří s eTwinningem spíše začínají (začátečníci a mírně pokročilí). Na semináři bude také prostor pro nalezení partnera z Polska pro eTwinningový  projekt. Pokud mluvíte polsky a téma Vás zaujalo, přihlaste se nejpozději do konce října vyplněním registrace na seminář. V případě, že budete vybrání, veškeré náklady spojené s účastí na akci Vám bude hrazeno ze strany Národního podpůrného střediska pro eTwinning.