Mezinárodní spolupráce mezi mateřskými školami

   Znáte eTwinning – projekty mezinárodní spolupráce? Metodu, kdy děti vzděláváte atraktivně, ve spolupráci s kolegy ze zahraničí a třeba i s rodiči?

     Naše školky jsou v eTwinningu zapojeny už pár let. Projekt Money-Money-Money se věnoval finanční gramotnosti dětí. Cílem bylo nejen vést děti v posledním ročníku mateřské školy k plánování, systematické práci a cílevědomosti, ale také k trpělivosti. Součástí bylo také seznámení s vrstevníky ze sousedních zemí a jejich jazykem. Významným prvkem bylo zapojení rodičů, kteří pomáhali dětem nejen s domácími úkoly, ale také je vedli k hospodaření s vydělanými penězi a k samostatnosti.

    A jak celý projekt vznikl?  V říjnu 2021 se v Žilině konal Slovanský kontaktní seminář eTwinning a právě zde se setkalo 5 předškolních učitelek z Česka, Slovenska a Polska. V pracovní skupině vytvořily projekt Money-Money-Money a připravily jej k realizaci včetně podrobného harmonogramu. Princip byl jednoduchý – každá z pěti učitelek připraví jeden úkol pro děti, který budou moci splnit ve školce a druhý, domácí. Každé zapojené dítě potom bude mít možnost splnit 10 úkolů, za něž bude dostávat “peněžní” odměnu. Na konci si za své vydělané peníze zakoupí odměny. Projekt byl realizován na jaře 2022, vydařil se a v letošním roce získal také Evropský certifikát kvality. K úspěšné realizaci hodně pomohlo to, že se pracovní dream team učitelek na všem domluvil osobně, v klidu a pohodlí Slovanského kontaktního semináře.

Chcete se také podobného semináře účastnit? Učitelky mateřských škol zveme na česko-slovensko-polský seminář do Brna. Není zde nutná znalost angličtiny.

Kdy? 19.-21. října 2023

Téma: „(Digitální) wellbeing v mateřských školách: Zdravá rovnováha mezi online a offline světem“

Nabídneme odbornou přednášku od expertů na wellbeing, setkání s kolegy ze zahraničí, prostor pro tvorbu projektu, semináře a workshopy,  ale také kulturní program v Brně, včetně prohlídky města a slavnostní večeře.

Více informací a proklik k registracím najdete v našem článku: https://www.etwinning.cz/slovansky-seminar-vol-3-ceska…/

Ambasadorky Radka a Katka