Letošní letní dílna eTwinning proběhla ve dnech 19. -. 22. 8. 2016 v jihočeském Táboře.

Letošní letní dílna eTwinning proběhla ve dnech 19. -. 22. 8. 2016 v jihočeském Táboře.

Na akci se sjelo celkem 80 účastníků – učitelů z České republiky a Slovenska. Cílem čtyřdenní prázdninové dílny bylo seznámit se s prostředím eTwinning za pomoci našich zkušených ambasadorů a hlavně vyzkoušet si projektovou spolupráci na vlastní kůži.

Z učitelů se na pár dní stali žáci a zábavnou formou spolupracovali na projektech, které společně založili.

Letní dílna byla v letošním roce zaměřena na eTwinningové začátečníky a účastníci se stihli věnovat prostředí eTwinning Live, TwinSpace i různým ICT aplikacím a nástrojům, které je možné v projektové výuce využít.

Na výsledky týmové práce se můžete podívat v následujících projektech:

Kličkování s Naďou – https://twinspace.etwinning.net/23046/home

Posviťme si na Tábor – https://twinspace.etwinning.net/23045/home

TabMatKur – https://twinspace.etwinning.net/23048/home

Čísla a písmená v Tábore – https://twinspace.etwinning.net/23047/home

Děkujeme všem zúčastněným za báječnou atmosféru!

LD2016všichni