Kódování ožilo v Plzni

Dům zahraniční spolupráce spolu s Centrem Robotiky uspořádal 14. října již tradiční konferenci Kód, robot, škol(k)a věnovanou tentokrát učitelům a ředitelům prvního a druhého stupně základních škol. Tato akce vznikla u příležitosti probíhající iniciativy Code Week – neboli Evropského týdne programování.

Celý den byl nabitý praktickými ukázkami ze světa robotiky, a nejen té. Účastníci se seznámili s méně známými aplikacemi, vyzkoušeli si, co všechno se dá dělat s tabletem a procvičili si kritické myšlení i bez technologií. 

V prvním kole si účastníci vybírali ze třech workshopů a to „Rozvoj informatického myšlení bez technologií“, „Úprava fotografie a její využití ve výuce“ a v neposlední řadě „Technologické okénko“. Ukázali si, jak do výuky zapojit unplugged aktivity, dozvěděli se zásady fotografování a vyzkoušeli si práci s robotickými pomůckami – u všech témat si i prošli možnosti zapojení vhodných nástrojů do projektů eTwinning.

Odpolední blok patřil virtuální realitě a aplikacím. Díky VR jsme realizovali chemický pokus, který by v běžně vybavené laboratoři nebylo možné provést. Představena byla aplikace Actionbound, nabízející možnost individualizace výuky, přizpůsobení se potřebám konkrétní třídy, a hlavně i možnost využití pro jakýkoliv obsah. Na konferenci se účastníci dozvěděli nejen o inovativních výukových metodách, ale zároveň se i poznali navzájem – a to především při skládankovém učení, tzn. kooperativní metodě, díky které se každý člen týmu naučí jednu část, kterou pak předá ostatním, a tak ve výsledku poskládají celek. Tentokrát výstupem bylo krátké video.

Děkujeme všem za účast, Centru robotiky za povedené workshopy a těšíme se napřesrok!