Jak na občanské kompetence a aktivní občanství v eTwinningových projektech? Praktický elearningový kurz začíná 15. 11.

Občanské kompetence a aktivní občanství prakticky je eLearningový kurz pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a další zájemce z řad eTwinnerů, kteří učí občanskou výchovu, společenské vědy nebo chtějí tuto tematiku zařadit do projektu či výuky.

Během online kurzu budete pracovat v prostředí TwinSpace a jeho aplikacích, zpracujete praktické aktivity na téma občanských kompetencí, seznámíte se s metodikou pro výchovu k aktivnímu a odpovědnému občanství, budete spolupracovat v malých online skupinkách a v závěru navrhnete projektovou/výukovou aktivitu.

Kurz bude trvat 3 týdny v období od 15. listopadu do 5. prosince 2021. Většina aktivit bude asynchronních, budete tedy moci pracovat svým tempem v době, kdy budete mít čas. Každý týden vám vypracování zadání zabere 3-4 hodiny. Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte certifikát.

Bližší informace o eLearningových kurzech eTwinning se dozvíte zde.

Chci se registrovat na kurz Občanské kompetence a aktivní občanství prakticky.

Těšíme se na spolupráci online!

Struktura kurzu:

1. blok (7 dnů)
– představení účastníků
– úvodní webinář
– osobní angažovanost
– aktivní a odpovědné občanství na školách účastníků (sdílení)
– buď aktivní – zahájení kampaně k aktivnímu občanství


2. blok (7 dnů)

– online hra Eurozemě (spolupráce a komunikace ve fóru)
– příklady dobré praxe (eTwinningové projekty)
– metodiky a programy pro výchovu k aktivnímu/odpovědnému občanství

3. blok (7 dnů)
– návrh projektové/výukové aktivity ve formě pracovního listu a její sdílení s ostatními členy kurzu
– získání zpětné vazby od kolegů ve skupině
– hodnocení kurzu
– výstup kurzu: e-publikace se všemi pracovními listy