Vyzkoušejte si své počítačové dovednosti v IT Fitness testu!

Dům zahraniční spolupráce si dovoluje pozvat učitele, žáky i širokou veřejnost, aby si vyzkoušeli své počítačové dovednosti v testu IT Fitness. Test IT Fitness www.itfitness.cz je součástí kampaně Evropské komise e-Skills for Jobs 2014, která se snaží upozornit na důležitost počítačových dovedností pro profesní život všech občanů Evropské unie. Kampaň se také snaží motivovat mladé lidi, aby se ve své profesní kariéře orientovali na IT obory. Kampaň v České republice koordinuje Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz).

Test bude k dispozici školám i široké veřejnosti v období od 12. 5. – 30. 9. 2014 na webové stránce www.itfitness.cz a je zdarma. Test je online, k jeho vyzkoušení stačí jednoduchá registrace. Školám test umožňuje zdarma otestovat počítačové dovednosti žáků a jejich uplatnitelnost v praxi a na trhu práce. Test je k dispozici ve dvou verzích – pro základní školy a pro střední školy.

Budeme rádi, pokud si test vyzkoušíte a pokud budete informaci o něm šířit mezi další zájemce.