iTEC pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Aninka

 

 

 

 

Projekt iTEC – Výuka ve třídě budoucnosti – se v českých školách zkouší již druhým školním rokem. V letním pololetí školního roku 2012/2013 se do něj poprvé zapojila škola vzdělávající žáky se speciálními potřebami. Mgr. Jana Hřibovská vyučuje na ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří vytvořili v rámci projektu interaktivní vědomostní hru pro své vrstevníky. Využití ICT jim usnadňuje komunikaci s okolním světem a práce na projektu je velmi bavila.

Mgr. Jana Hřibovská se s námi podělila o osobní zkušenost s projektem iTEC:

Na ZŠ a MŠ, Chomutov, 17. listopadu 4728 učím v rehabilitační speciální třídě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – žáky s těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami. Se žáky již 6. rokem velmi často pracujeme s interaktivní tabulí SMART Board a softwarem SMART Notebook.

Cíl projektu iTEC mě velice oslovil. Mít možnost ukázat možné využití ICT při práci ve třídě s těmito žáky bylo to, proč jsme se do projektu zapojili. Prvním krokem naší práce byl výběr tématu. Téma, které osloví každého člověka. Jakmile bylo téma na světě – „Věci kolem nás“, vyvstala otázka, co vytvoříme. Ale netrvalo dlouho a nápad byl na světě. Vytvořit interaktivní vědomostní hru s využitím softwaru SMART Notebook.

V počítačové učebně jsme shromažďovali informace s využitím počítačů a sluchátek. Získané informace jsme roztřídili v učebně s interaktivní tabulí SMART Board a vizualizérem. S použitím grafického tabletu Genius žáci vkládali do softwaru SMART Notebook získané informace. Aby naše hra byla ještě více interaktivní, využili jsme diktafon a zvuky kolem nás jsme společně nahráli. Třešničkou na dortu naší práce byla prezentace, resp. vyzkoušení naší interaktivní vědomostní hry při projektovém dnu se spolužáky z ostatních speciálních tříd. Žáci si vyzkoušeli roli pedagoga a podle spokojenosti ve tvářích všech zúčastněných to zvládli na jedničku s hvězdičkou.

Závěrem bych se chtěla podělit o pocity z pozice pedagoga. „Moji“ žáci pracují s ICT velmi rádi a často. Vidět na tvářích rozzářené oči a úsměv, když vyhledávali, vkládali, nahrávali, byť s pomocí pedagoga, bylo to největší ocenění pro mě.

Práce na tabletu