Evropská cena eTwinning Prize 2014 putuje do Blatné

Prestižní evropskou cenu eTwinning Prize 2014 převzala 8. dubna 2014 v Bruselu delegace Střední odborné školy v Blatné za mezinárodní projekt eTwinning s názvem „Photography as a Pedagogical Tool/Fotografie jako pedagogický nástroj“.

Tento projekt vyhodnotila EUN Partnership aisbl, Brussels jako nejlepší evropský eTwinningový projekt v kategorii 16-19 let. SOŠ Blatná na něm spolupracovala po dva roky se středními školami z Portugalska, Španělska, Litvy, Polska, Turecka a Itálie.

Společně s koordinátorkou projektu Ing. Marií Švehlovou byli pozváni k slavnostnímu vyhlašování vítězů v Paláci Akademie a čtyřdennímu pobytu v Bruselu i nejaktivnější studenti. Za naši školu byli vybráni studenti-eTwinneři Petr Čonka, Ivan Říha, Matěj Pirný a Jana Prokešová. Na slavnostní ceremoniál přijela tým podpořit také Mgr. Lenka Žihlová, členka školské rady SOŠ Blatná.

Studenti sdělují své zážitky z Bruselu:

Ivan, 2. B:Celkem bylo do Bruselu pozváno 150 žáků a učitelů nejlepších projektů z 15 zemí Evropy. Cenu získaly vítězné projekty v celkem 6 kategoriích a také projekty, které se umístily na 2. místě. Naše škola byla jedinou českou školou, která získala vítězství.  Slavnostnímu předávání cen byli přítomni zástupci Evropského parlamentu a Evropské komise. Během čtyřdenního pobytu v Bruselu jsme mohli osobně poznat své eTwinningové přátele ze zahraničních škol, s nimiž jsme dosud spolupracovali na dálku.“

Petr, 2. B: „Navštívili jsme Evropský parlament a Parlamentarium, setkali se osobně s europoslancem Jarosłavem Wałęsou. Popřál nám všem k úspěchu, vysvětlil, jak funguje Evropský parlament a připomněl slova svého otce, významného polského státníka:  ‚Věříš-li v sebe, dokážeš cokoliv.‘ Pro mě byl největším zážitkem slavnostní ceremoniál s předáváním cen. Nejvíce mě překvapilo, jaký ohlas získal náš projekt nejen během ceremoniálu, ale také na jednotlivých akcích v průběhu našeho pobytu. Slavnostní večer byl zakončen společným focením a koktejlovou párty. Skoro jsme zapomněli, že na nás v hotelu čeká ještě tříchodová večeře. Poslední večer pobytu proběhla Evropská talentová show. Náš tým si připravil boxerskou show (Jana měla hlavní roli), dívky z Malty zpívaly s kytarou, Řekové tančili jejich tradiční tance, Poláci hráli na klarinet, Italky tančily street dance. Nejvíce všechny oslovila malá 10letá Maria z Rumunska překrásným zpěvem rumunské národní písničky. Na závěr večera zazněla Óda na radost v několika národních jazycích. Od návratu domů jsem v každodenním kontaktu s Carlosem ze Španělska. Učím ho na dálku česky a plánujeme setkání v létě ve Španělsku.“

Jana, 4. C: „Zajímavou byla exkurze do Muzea Magritte se sbírkami moderního umění. Některé obrazy vypadaly, jako by je někdo vytvořil na počítači. Měli jsme milou starší průvodkyni. Nejvíce jsme si užili geocaching v ulicích centra Bruselu v mezinárodních týmech.  Učitelé navštívili učebnu budoucnosti, zatímco my žáci jsme pracovali ve workshopu o žurnalistice. Celý pobyt v Bruselu byl jeden velký výjimečný zážitek, který bych si hned zopakovala. Nejvíce mě však uchvátil velký park Parc Royal v blízkosti hotelu, kam jsme chodili se Španěly běhat každé ráno a potkávali zde běžce různého věku.“

Matěj, 3. B: „V žurnalistickém workshopu měl náš tým za úkol napsat reportáž o ceremoniálu, udělat interview s účastníky a prezentovat výsledky ostatním účastníkům. Pobyt v Bruselu byl pro mě nejen odměnou, ale i velikou zkušeností. Hodně jsme se spřátelili se španělským a tureckým týmem. Od návratu domů jsme stále v kontaktu.“

Na své působení v mezinárodních projektech SOŠ Blatná vzpomíná i Martin Jakš (21), jeden z nejaktivnějších eTwinnerů a absolvent školy roku 2013:  „Jsem hrozně nadšený! Sledoval jsem snad všechny aktivity, které Petr dával na facebook. Moc rád vzpomínám na dobu, kdy i já jsem se účastnil projektů eTwinning a Comenius. Právě teď jsem dokoukal filmový medailon natáčený v Blatné a v Sátão a klobouk dolů – ty emoce, které to ve mně vyvolalo – radost, nadšení a nutkání se zapojit! Prostě jsem si přišel jako před dvěma lety, kdy jsem aktivně spolupracoval.“

Do soutěže bylo přihlášeno 134 projektů. Porota složená z 10 odborníků z různých zemí vyzdvihla v hodnocení projektu Photography „úzkou týmovou práci mezi učiteli jednotlivých škol tohoto projektu s cílem vytvořit aktivity pedagogicky relevantní a současně motivující jejich studenty k činnosti. “

My, učitelé, jsme v rámci workshopu eTwinning Suitcase/eTwinningový kufřík měli názornou formou zhodnotit přínos projektů eTwinning. Náš tým vytvořil animaci velikonočního košíku, v němž jednotlivá vajíčka nesla hesla, vyjadřující přínosy a význam eTwinningu jak pro žáky, tak i pro nás samotné: SPOLUPRÁCE, POROZUMĚNÍ, AKTIVITA, TVOŘIVOST, ZODPOVĚDNOST, TÝM, ZÁBAVA, RADOST, INSPIRACE a PŘÁTELSTVÍ. O tom je eTwinning!

Další informace o vítězném projektu  Photography as a Pedagogical Tool  najdete na webových stránkách školy www.blek.cz v sekci Mezinárodní spolupráce. Fotografie a filmy z pobytu v Bruselu tamtéž.

Ing. Marie Švehlová

Koordinátorka mezinárodních projektů

Střední odborná škola Blatná