eTwinning na Střední pedagogické škole v Berouně

Ve čtvrtek 14.6. 2018 proběhla u studentek třetího ročníku přednáška o projektovém učení v mateřské škole a o možnostech mezinárodní spolupráce v projektech eTwinning a programu Erasmus+.

Studentky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se seznámily s  projekty eTwinning, které byly realizovány v Mateřské škole V Lukách v Rakovníku a mohou sloužit jako příklady dobré praxe. Mateřská škola i školní družina jsou výborným prostředím pro realizaci projektů – učitelka může předložit dětem širokou a komplexní vzdělávací nabídku. Právě spolupráce se školami v zahraničí může vzdělávání předškoláků posunout dál – týmy se podporují, úkolují, navzájem motivují a ovlivňují. Projekty eTwinning rozvíjejí kompetence dětí, zejména v oblasti systematického plnění úkolů, řešení problémů, logického myšlení i dalších kompetencí dle tématu konkrétního projektu. Jejich významným přínosem je také zavedení ICT do předškolního vzdělávání.

Ve druhé části čtyřhodinového setkání měly studentky během workshopu možnost seznámit se s moderními pomůckami – robotickou včelkou Bee-bot, digitálním mikroskopem, mluvícími skřipci, Ozoboty nebo roboty Dashem a Dotem.

Z reakcí studentek SPgŠ: …“ líbí se mi využití moderních technologií, určitě bych v budoucnu navázala spolupráci v rámci programu eTwinning“, „ z dnešní přednášky si odnáším velkou inspiraci, dozvěděla jsem se o nových metodách a získala nápady pro mé další povolání“,“ líbí se mi, že děti při spolupráci poznají novou kulturu a školka může vypadat jinak“, „eTwinning nabízí hodně činností, děti ani paní učitelky se opravdu nenudí“, „až jednou budu pracovat v MŠ, určitě se pokusím zapojit také“.