eTwinning hledá „eTwinningové školy“!

eTwinning rozšiřuje svoji nabídku pro školy i učitele: Staňte se jednou z prvních eTwinningových škol!

Jedním z hlavních doporučení eTwinnigové monitorovací zprávy 2015[1], jehož cílem je zapojit školy v širším smyslu, je zaměřit se na „ředitele a vedení škol, mimo jiné proto, aby se zvýšila šance, že eTwinningové postupy budou mít vliv na školskou politiku a stanou se součástí hlavního proudu.“

Od října 2017 bude mít vaše škola možnost získat oficiální titul „eTwinningová škola“!

Proč o titul žádat?

  • Vaše škole získá evropskou dimenzi a zviditelní se na úrovni lokální, regionální a národní.
  • Budete oceněni za práci, kterou ve škole odvádějí všichni učitelé zapojení do eTwinningových aktivit.
  • Budete mít vliv na školskou politiku: Vaše škola se stane vzorem pro ostatní školy a pro regionální a národní instituce státní správy.

Jste připraveni?

  1. Je vaše škola zaregistrována v eTwinningu alespoň 2 roky?
  2. Je v eTwinningu zaregistrován ředitel školy nebo někdo ze členů vedení ?
  3. Jsou v eTwinningu za školu zaregistrováni alespoň dva učitelé?
  4. Zúčastnili jste se v letošním roce alespoň jednoho evropského projektu, kterému byl udělen národní certifikát kvality?

Pokud jste na všechny otázky odpověděli kladně, můžete o titul požádat. Jestliže ne, stále ještě máte několik měsíců na to vše dohnat, například zažádat o národní certifikát kvality. V říjnu 2017 vyzveme všechny školy splňující daná kritéria, aby se o titul „eTwinningová škola“ ucházely!