Certifikát „eTwinningová škola“ – ocenění práce eTwinningových škol

Opět po roce je zde možnost zažádat o certifikát eTwinningová škola. Pro zájemce přinášíme důležité praktické informace k tomuto ocenění.

Pro podání žádosti musí škola splňovat 3 základní kritéria:

1.    Škola je registrovaná v eTwinningu více než 2 roky.

2.    Ve škole pracují alespoň 2 aktivní eTwinningoví učitelé (realizátoři projektů, účastníci vzdělávacích aktivit).

3.    V posledních 2 letech škola získala alespoň 1 národní certifikát kvality za evropský projekt.

V pátek 9. listopadu 2018 budou systémem automaticky vygenerovány školy, které budou přímo osloveny e-mailem s nabídkou požádat o certifikát. Pokud Vaše škola splňuje výše uvedené požadavky, ujistěte se, že všichni eTwinneři školy jsou registrováni pod stejným názvem instituce (pokud zjistíte, že je vaše škola registrovaná vícekrát pod různými názvy, kontaktujte obratem NSS, aby bylo včas napraveno).

 

V případě, že splníte zmíněná kritéria, zobrazí se vám v eTwinning Live dotazník zaměřený na ohodnocení práce na škole v následujících oblastech:

1.    eBezpečnost – zodpovědný přístup učitelů/žáků k využívání internetu

2.    spolupráce – skupina alespoň 3 učitelů spolupracuje na eTwinningových aktivitách

3.    zapojení žáků – do eTwinningových aktivit jsou aktivně zapojeny alespoň dvě skupiny žáků

4.    další vzdělávání učitelů – alespoň dva aktivní eTwinneři se zúčastnili ve sledovaném období (2 roky) eTwinningových vzdělávacích aktivit na národní nebo evropské úrovni

5.    viditelnost eTwinningu – škola publikuje své eTwinningové aktivity na svém webu, výroční zprávě, školním časopise apod.

6.    sdílení informací o eTwinningových aktivitách na místní/regionální úrovni – informace v tisku, lokální TV, učitelům a žákům ostatních škol.

 

Termín pro vyplnění dotazníku je 15. února 2019. Dotazník se bude vyplňovat v českém jazyce.   Formulář bude moci vyplnit kdokoli ze zaměstnanců školy, před jeho podáním ale musí být informace v něm uvedené stvrzeny podpisem statutárního zástupce školy.

 

V případě jakýchkoli dotazů je možné se obrátit na etwinning@dzs.cz.