Certifikát eTwinngová škola získalo na období 2019–2020 osm českých škol!

S radostí oznamujeme, že 8 českých škol získalo ve dvoukolovém řízení certifikát eTwinningová škola na období 2019–2020. Ocenění školy získaly za příkladnou práci zejména v těchto oblastech:

  • digitální postupy;
  • postupy v oblasti e-bezpečnosti;
  • inovativní a tvůrčí oblasti v pedagogice;
  • podpora průběžného profesního rozvoje zaměstnanců;
  • podpora společného učení učitelského sboru a žáků.

Nejedná se pouze o ocenění osobního úspěchu jednotlivých učitelů, ale i obrovského úspěchu celých eTwinningových týmů na těchto školách.

Oceněné školy:

Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola Brno

Gymnázium Vysoké Mýto

Základní škola Benešov, Dukelská 1818

Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Základní škola J. A. Komenského Louny

Základní škola Lužec nad Vltavou

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice

Základní škola Komenského Trutnov

Všem oceněným eTwinningovým týmům srdečně blahopřejeme!