Co přinesl mezinárodní kontaktní seminář eTwinning v Madridu?

Španělská národní agentura ve dnech 27.-29. října uspořádala mezinárodní kontaktní seminář pro španělsky hovořící učitele a my jsme byli u toho společně se třemi učiteli z Prahy, Plzně a Rožnova pod Radhoštěm. Seminář nesl název „Junt@s hacia una escuela diversa, inclusiva y sostenible“, volně přeloženo jako „Společně k rozmanité, inkluzivní a udržitelné škole“ a právě tato témata rezonovala celými třemi dny, které byly informačně a zážitkově plně nabité.

Hned po představení eTwinningu dala španělská NSO prostor inspirativním učitelům, kteří představili příklady dobré praxe a následně s účastníky probrali, co má kvalitní projekt obsahovat a jak si ho metodicky připravit. Nechyběly ani seznamovací aktivity, které prověřily nejen digitální gramotnost všech zúčastněných, ale i schopnost spolupráce při řešení eTwinningové záhady formou hybridní únikové hry. Dokázali byste například zaznamenat Braillovým písmem slovo „eTwinning“?

Druhý den se již nesl ve znamení projektové spolupráce a hledání partnerů. Účastníci tak při samotném zakládání projektu a sestavování harmonogramu mezi sebou sdíleli i tipy na užitečné online aplikace. Mezi nejhojněji využívané se řadí nástroj na tvorbu knih https://www.storyjumper.com/ a https://genial.ly/, díky kterému rychle připravíte interaktivní prezentaci.

Poslední společné dopoledne bylo věnované nutnosti propojení eTwinningu a programu Erasmus+, po kterém následovalo již představení samotných projektů – snídaně, trilingvní slovníček a ekoškola jsou pouze ukázkou rozmanitosti založených projektů. My se moc těšíme na jejich výstupy a děkujeme španělské NSO za přípravu a přínosně strávený čas.

Seznam užitečných odkazů:

  https://www.graphity.com/

  https://www.kizoa.com/

  https://pixabay.com/cs/

  https://www.tricider.com/

  https://www.twiddla.com/

  https://l-www.voki.com/